O listach

Listy z daleka » O listach„Listy z daleka” zrodziły się na podstawie korespondencji do siebie Polaków-emigrantów z różnych stron świata. Z potrzeby serca, z tęsknoty za krajem pochodzenia i za słowem ojczystym.

Dziś „Listy z daleka” są określane jako twór intelektualnej myśli polskiej Emigracji.

„Listom z daleka” oraz Członkom Ogólnoświatowego Korespondencyjnego Klubu Emigrantów błogosławił Papież Jan Paweł II (publikacja w n-rze 42 czasopisma).

„Listy z daleka” zostały wniesione do Przewodnika Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej, realizowanej w ramach projektu UNESCO „Biblioteka Wirtualna Klasycznych Tekstów Literatury Świata” (informacja w n-rze 43).

Jesteśmy Klubem oficjalnie zarejestrowanym; organizacją wyższej użyteczności społecznej (asbl). Finansowe poparcie Klubu można odliczać od podatku do państwa. Nasze grono jest rozrzucone w krajach Europy Zachodniej, Europy Wschodniej, Ameryki, Kanady, Afryki, Australii. Siedzibę mamy w Liege w Belgii.
Przyłączyć się do nas może każdy, kogo interesuje migracja, twórczość, wrażliwość, korespondencja, szerokie hozyronty.
Serdecznie powitamy – jako członków honorowych – mecenasów polskiej kultury i sztuki na Emigracji.

„Listy z daleka” – pismo Ogólnoświatowego Korespondencyjnego Klubu Emigrantów,kz (asbl) Dwumiesięcznik społeczno-literacko-kulturalny. 32 strony A5 , z kolorową okładką.

Wszystkie prawa są zastrzeżone. Autorzy tekstów odpowiadają za wiarygodność faktów. Poglądy autorów nie zawsze są zbieżne z poglądami redakcji.

„Listy z daleka” czytane są : w Afryce, Ameryce, Anglii, Australii, Belgii, Danii,Francji, Hiszpanii, Holandii, Kanadzie, na Litwie, w Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Szwecji, we Włoszech.

„Do stycznia 2012 ukazało się 86 edycji „Listów z daleka”.

W „Listach z daleka” dzielimy się naszymi doświadczeniami z codzienności w obranych przez nas krajach, drukujemy sylwetki własne i przyjaciół, naszą poezję, szkice literackie i publicystykę. W pismie - na życzenie - są zamieszczane adresy do wymiany korespondencji, pozdrowienia i różnego rodzaju ogłoszenia. Raz do roku jest przygotowywana aktualna Lista Adresowa Osób Chętnych do Wymiany Korespondecji – wysyłana na zamówienie i tylko dla klubowiczów.

„Listy z daleka” niejednego podniosły na duchu, wskazując, że w swych kłopotach i tęsknotach nie jest odosobniony. Bo, jak się okazuje, życie wszędzie ma swe ostre kąty: w Polsce i w Australii, w Niemczech i w Afryce, we Włoszech i w USA...

„Listy z daleka” są moim oczkiem w głowie, bo dają mi to, czego nie miałem w domu rodzinnym: ciepło, zrozumienie i to, że są ludzie, mający pozytywne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość - mówi jeden z kolegów.

„Listy z daleka”- to moje duchowe wsparcie w trudnym czasie. To moje okno na świat. Kocham je - pisze Marianna Czerwińska z Polski.

„Listy z daleka” są dla mnie tęsknotą za krajem. Są piękne ale smutne. I ja po refleksji nad życiem jestem smutny - zwierza się Juliusz Wachowski z Niemiec.
... Idea „Listow z daleka” jest niezwykle trafna. Losy Polaków są bardzo ciekawe i nieprawdopodobnie poplątane, bywają czasem niewiarygodne . Uważam również za bardzo trafną Pani ideę - ..."Listy z daleka" będą kontynuowały tworzenie pozytywnego obrazu polskiego emigranta – jest to bardzo ważne! Należy robić wszystko, aby obraz Polaka za granicą był przykładem uczciwości, kultury, pracowitości, patriotyzmu – pisze Zygmunt Haduch z Meksyku.

o „Listy z daleka”- są bardzo ważnym pismem polonijnym - zauważa Teresa Dębek z Australii. Doczekają się czasów, kiedy naukowcy będą czerpali z nich wiedzę do prowadzenia badań o życiu emigracyjnym...

UCZESTNICZĄ W ROZWOJU „LISTÓW Z DALEKA”

WYDZIAŁ KONSULARNY
AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ W BRUKSELI
Rue des France 28
1040 Etterbeek Bruxelles Belgique
www.konsulat.be
info@konsulat.be   

Aktywni korespondenci czasopima

Afryka: Barbara Kukulska
Argentyna: O. Herkulan Wróbel
Australia: Teresa Podemska-Abt, Teresa Dębek, Marek Baterowicz, Wacław Jędrzejczak
Austria: Barbara Synoracki, Juliusz Wachowski
Belgia: Ryszard Jędrzejczak, Elżbieta Różańska, ks. Stanisław Heller
Hiszpania: Bogumiła Olaniecka
Kanada: Marta Nowosielska
Litwa : Edward Brazis, ks. Dariusz Stańczyk
Niemcy: Kayn Leimin, Aleksander Suswiłło, Dorota Schrammek
Polska: Halina Olszewska, Iwona Startek, Zespół Pomocy Wzajemnej, Danuta Mucha, Karolina Kusek
Rosja: Agnieszka Sołowjowa
Szwajcaria: Krystyna Schuchter
USA: Dezyderiusz Lachocki, Janusz Kopeć, Ryszarda Pelc
Włochy: Małgorzata Jedlecka

(Dane aktualne na marzec 2012)

Pomagamy w nawiązaniu kontaktów z szerokim światem – Europą, Ameryką, Afryką, Australią itd – poprzez wymianę korespondencji, poprzez ogłoszenia.

Promujemy słowo pisane naszych Klubowiczów na łamach „Listów z daleka”. Wydajemy tomiki ich poezji, unikatowe w swej wymowie. Można je nabyć. Można wydać u nas swe własne wiersze.

Promujemy innego rodzaju twórczość: malarstwo, rzeźbę, muzykę, robótki ręczne itp. Preferujemy temat Emigracji i niesionej przez świat Ojczyzny.

Kontakt : leokadiak@yahoo.fr