Virtualia ART

Yvette P'M »  Virtualia ART

Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników – Virtualia ART, powstało w Belgii w 2013r.

 

Cele i zakres działania:

Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników – Virtualia ART

- Obejmowanie patronatem spotkań literackich, wernisaży, koncertów i innych wydarzeń
o charakterze artystycznym, sympozjów, festiwali, konferencji, spotkań z autorami, itp.

- Stwarzanie możliwości spotkań i nawiązywania bezpośrednich kontaktów artystom z różnych dziedzin, w celu wzajemnego wspierania, wymiany doświadczeń, inspiracji, w skali międzynarodowej.

- Budowanie pomostów pomiędzy artystami, dziennikarzami, prawnikami w celach promocji, opieki i porad prawnych, itp.

- Integracja rozmaitych dziedzin sztuki za pomocą takich działań jak: konkursy, festiwale, wykłady, warsztaty, spektakle teatralne ( w tym dla dzieci), publikacje wydawnicze, oraz innych akcji edukacyjnych i wspierających talenty i rozwój artystyczny.

- Promocja artystów w mediach, także umożliwiająca twórcom i dziennikarzom wzajemną
i bezpośrednią wymianę celów i osiągnięć o charakterze poznawczym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów, takich jak internet.

- Stowarzyszenie jest organizacją non profit.

Środki finansowe Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich, donacji sponsorskich oraz charytatywnych od organizacji i osób prywatnych.

 

Stowarzyszenie Virtualia ART adresuje swoje przesłanie do tych, którym stały i bezpośredni kontakt ze Sztuką, Kulturą jest w tym samym stopniu potrzebą, co stylem życia. Będąc twórcami jesteśmy także odbiorcami tych dóbr, których ostoją jest Sztuka. Będąc indywidualistami, jako twórcy, jesteśmy wspólnotą w zakresie spontanicznych uniesień w procesie kreacji, ona nie bierze się z konkretnych uczuć, lecz z doświadczeń. Obraz robi na nas wrażenie, gdyż widok, który zachwycił artystę, w obrazie jest już pięknem odczutym.
Medium, które organizuje nowe wspólnoty twórców jest internet, który ma olbrzymi potencjał
w komunikowaniu twórców i odbiorców sztuki oraz jest źródłem inspirujących eksploracji artystycznych pogłębiających naszą wiedzę o sztuce i trendach, wokół których oscyluje.

Stowarzyszeniu Virtualia ART patronuje idea otwarcia i wzajemnego przenikania się relacji wirtualnych w rzeczywiste i odwrotnie, aby wzbogacić się o cudze doświadczenia, wzajemnie inspirować artystycznie, umożliwiać nowe formy dialogu twórców z odbiorcami, stwarzać sobie alternatywny obieg sztuki w każdej z możliwych przestrzeni. Aby Sztuka była źródłem zaspokojenia duchowego, estetycznego, intelektualnego, a także cieszyła, bawiła, wywoływała emocje w bezpośrednich kontaktach.

 

Nr.Stowarzyszenia ART:
Vereniging zonder Winstogmerk
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Ondermemingsnummer:
0536.837.491

Nr.Konta:
Virtualia ART
BE 001703171567
GEBA BEBB

Adres Stowarzyszenia: virtualiaart@gmail.com

http://msvirtualiaart.wordpress.com/

http://www.facebook.com/msvirtualiaart?ref=hl