Yvette P'M Yvette Popławska’M pochodzi z Wrocławia, od 1991 roku mieszka w Belgii. Jest obywatelką świata, ponieważ czuje jego tempo, dryfuje na etacie XXI wieku. Lewituje uczuciowo między Polską a Belgią. Członkini Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (SDRP), Stowarzyszenia Autorów Polskich, O/Warszawski II, A.P.A.J.T.E O/Paryż-(Association Polonaise des Auteurs, Journalistes et Traducteurs en Europe), Związku Polaków w Belgii. President i współzałożycielka MSAADP VirtualiaART (Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników VirtualiaART) Dziennikarka, animatorka spotkań artystycznych, pisze na kilku portalach literackich i informacyjnych o różnych profilach, poetka, felietonistka, fotografik, podróżniczka, uprawia sporty ekstremalne. Wydała, jako inspiratorka i wydawca Antologię Poetów Wybranych 2011r. Książkę autorską KU SOBIE SaMEJ 2013r. wyd. TEMAT. Uczestniczy w Antologiach polskich i zagranicznych.

Nagrodzona i wyróżniana w konkursach Poezji .
Laureatka nagrody Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej w 2013r. 

We wszystkich swoich poczynaniach zabiega o kultywowanie polskiej kultury, historii oraz tradycji, uświadamiając ich wagę dla zachowania tożsamości narodowej… Złote Skrzydła w 2013r. - dla Człowieka Zasłużonego Kulturze Polskiej, od Organizacji Polonijnej Na Rzecz Rozwoju i Promocji Kultury Polskiej - GŁOS POLSKIEJ KULTURY w Brimingham.

Aktywnie bierze udział w wielu spotkaniach polonijnych, przedkładając dobro artystyczne nad własne Ego. Adoptuje twórczość polskiej emigracji w struktury innych kultury.
Założyła i redaguje: ,,Spichlerz poEtycki” ,,literaToMedia”. Publikowana na łamach wielu gazet drukowanych, i portali internetowych. Bierze udział w audycjach radiowych, gdzie czytana jest jej twórczość. Zatrzymuje się na ludzkiej egzystencji. Lubi potrafić komunikować się z ludźmi, niezależnie od ich statusu życiowego, wykształcenia, wieku etc.

Kontakt: yvette.lode@pandora.be

Współ moderator Stowarzyszenia:  http://msvirtualiaart.wordpress.com/cele-i-dzialania-stowarzyszenia/

Założyła i redaguje również:
http://bloguspoeticus.wordpress.com/yvette-o-mnie/